28/3/11

O que deberiamos de saber sobre o proxecto de planta de biomasa I

Aínda que moita xente acaba de descubrir que existe a posibilidade da instalación dunha planta para producir electricidade a partires da queima da biomasa forestal en Ribadetea, certamente este proceso xa leva algún tempo en marcha. Neste texto imos a tratar de analizar os impactos que podería xerar esta planta en Ribadetea e na Comarca. Tamén poderemos coñecer as empresas que están detrás do proxecto así como a cronoloxía do mesmo e as posibilidades que existen no futuro máis perto con respecto a este proxecto.

Características do proxecto de planta de biomasa e posibles impactos

O proxecto de planta de biomasa de Ribadetea ten prevista unha potencia de 10 MW, o máximo permitido polo Decreto 149/2008. Esta construción contempla un edificio de 25 metros de altura no lugar da Lomba en Ribadetea, na antiga cerámica, cunha cheminea de 30 metros de altura.

Este proxecto de biomasa localizaríase nun núcleo habitado e moi perto de casas e edificacións. Apenas hai 30 metros ate a vivenda máis próxima. Esta planta provocaría emisións sonoras elevadas polo que xeraría impactos aos/ás veciñas/os que habitan nas vivendas da contorna.

Entre os impactos podemos destacar que a planta suporía un aumento do transporte pesado pola estrada, xa que esta instalación consumiría 106.920 Tn/ano,o que suporía 293 Tn/día, supondo que un camión pode levar sobre 14 Tn de biomasa, serían un total de 20 camións diarios. Realmente semella complicado que se poida manter este nivel de queima de biomasa, ou é que pensan queimar outros elementos? Ou, se cadra, van encher os nosos montes de cultivos enerxéticos (dos que falaremos máis adiante)?

Tamén é importante o consumo de auga de 25.000 litros diarios, de onde a sacarían?, do LIC do río Tea? ou deixarían os pozos sen auga?. Ademais esta auga unha vez usada tería que saír da planta, iría ate o río? Onde a botarían?

Suporía un aumento dos elementos contaminantes na zona, polo que xeraría importantes afeccións aos/ás veciños/as da Comarca e do Val do Tea.

No proceso de combustión da biomasa , emitiríanse hidrocarburos aromáticos policíclicos, que conteñen un largo grupo de compoñentes tóxicos, os cales poderían ser canceríxenos e xerar múltiples alerxias.

A instalación atoparíase a apenas 300 metros do Lugar de Interese Comunitario Río Tea e, sen embargo e grazas ó Decreto 149/2008, non se ten que facer un estudo de impacto ou efectos ambientais, realmente é algo inconcebible!.

Na zona da que se pretende retirar auga para a industria existe unha poboación de mexillón de río, Margaritifera margaritifera, especie en perigo de extinción segundo o Catálogo Nacional de Especies Ameazadas, polo que a alteración do hábitat poría en serio risco a poboación deste molusco na zona. Evidentemente, salvar a continuidade dunha especie como esta, debe desestimar a posibilidade de que se colla auga do LIC Río Tea. No lugar tamén habita unha especie de libeliña en perigo de extinción, como a Macromia splendens . Ademais a planta estaría moi perto (350 metros) dun lugar de captura para o programa de recuperación do salmón atlántico (Salmo salar).

Todas estas razóns xustifican amplamente que non se desenvolvese este proxecto de planta de biomasa nesta localización, sen embargo a tramitación da planta na antiga cerámica segue o seu curso….

No hay comentarios:

Publicar un comentario