26/9/09

MAIS DATOS ECONOMICOS DO CONCELLO DE PONTEAREAS.
Publicado por"El Pais" o dia 21 de setembo do 2.009


Temos máis de un empregado municipal por cada cen habitantes pero o pobo está feito un desastre....

O NOVO INSTITUTO EN LOITAmiles de persoas se manifestan por unha solucion o conflicto do novo instituto de ponteareas

24/9/09

Concerto Solidario coa Loita de Masso

Este sábado 26 concerto solidario en Cangas

Volve un ano mais o MIVICO 2,3 e 4 octubre


Para mais informacion podedes visitar o blog do mivico
http://www.mivico.blogspot.com

23/9/09

O Concello de Ponteareas endebedado

Dende fai xa moito tempo sabiamos que a situación económica do noso Concello non era moi boa. Esta mesma semán coñeciamos a través da prensa que a Deputación embarga parte do plan de obras a Ponteareas por débedas previas.

Esta situación de endebedamento queda reflectida nun recente informe do Consello de Contas de Galicia. O Informe que leva por título “Informe da Conta Xeral das Corporacións Locais de Galicia. Exercicio 2006. Consello de Contas de Galicia”, indícanos que o concello ponteareán ten un índice de endebedamento con respecto ós seus ingresos correntes no exercicio 2006 de…. máis do 254%!

Nos seguintes cadros extraídos do devandito informe podemos ver como no concello hai un aforro neto negativo e remanentes de tesourería tamén negativos. Neste senso, no informe do Consello de Contas (entidade nada sospeitosa de radicalismo) indica que “É necesario vixiar a xestión de determinadas entidades básicas (Deputacións e Concellos), porque a súa solvencia financeira está comprometida. Por un lado a solvencia financeira a curto prazo ao se rexistrar remanentes de tesouraría negativos e por outro a solvencia financeira a longo prazo, por rexistrarse un aforro neto tamén negativo.” Se cadra, os responsables de que Ponteareas chegase a ter este nivel de endebedamento terían que asumir responsabilidades.


3/9/09

LA GRAN FARSA DE LA GRIPE A

LA GRAN MENTIRA DE LA QUE NO HABLAN LOS MEDIOS


VACUNA DE GRIPE PORCINA (1/2)


VACUNA DE GRIPE PORCINA (2/2)


DAVID ICKE ADVIERTE SOBRE LA VACUNA CONTRA LA GRIPE PORCINA


Y AQUÍ TENÉIS UN VÍNCULO PARA LEER UNA ENTREVISTA CON UNA PERIODISTA QUE PRESENTA UNA DEMANDA CONTRA LA O.M.S ALEGANDO QUE LA "GRIPE PORCINA ES UN ENGAÑO PARA VENDER VACUNAS Y COMETER GENOCIDIO"
http://nomasmentiras.wordpress.com/2009/07/13/entrevista-periodista-cientifica-presenta-una-demanda-alegando-que-la-gripe-porcina-h1n1-es-un-engano-para-vender-vacunas-y-cometer-genocidio/