28/3/11

O que deberiamos de saber sobre o proxecto de planta de biomasa III


Datos sobre a empresa

Segundo o proxecto “Planta de generación eléctrica a partir de biomasa forestal primaria de potencia 10 MW” exposto no Concello de Ponteareas do 20 de decembro de 2010 ate o 20 de xaneiro de 2011 a empresa solicitante é Enerxía Galega da Biomasa, S.L. (ENGABIOMASA ) que, á súa vez, está formada polas seguintes empresas:

Energía de Galicia, S.A. (ENGASA) Empresa galega que traballa no ámbito da enerxía. Dentro dos seus accionistas está CENTRAL ELECTRICA MACEIRA S.L. que, á súa vez é propiedade de CENTRAL ELECTRICA SESTELO Y COMPAÑÍA, S.A Na páxina web da empresa podemos ver como parece o proxecto de planta de biomasa.

Dalkia. Esta empresa é unha multinacional francesa que pertence ao grupo de Veolia Environnement e que traballa entre outros ámbitos nas enerxías renovables. Na páxina web de Dalkia España aparece, en actualidade, destacado o proxecto de planta de biomasa de ENGABIOMASA. A finais de maio de 2010 esta empresa presentaba nun salón internacional de enerxía en Barcelona os seus proxectos entre os que destacaba a planta de biomasa, así podemos ler na seguinte nova que: “adxudicataria do proxecto de construción e explotación dunha nova central de Biomasa en Pontevedra, Galicia. Dalkia, a través da súa filial en Galicia Altair, xestionará unha superficie forestal de 12.500 hectáreas e construirá unha central de biomasa que ocupará 3 hectáreas dentro do espazo de 8 hectáreas dun futuro parque enerxético no que tamén se fará unha central de biogás. O proxecto suporá a inversión de máis de 28 millóns de euros cun contrato a 15 años e a potencia eléctrica acumulada total será de 10 MW o equivalente ao consumo duns 6.000 fogares. Na financiación deste proxecto participan tamén Banco Santander, Caja Madrid, Banesto e Dexia. Para a realización do proxecto se creará unha nova sociedade: ENGABIOMASA, S.A. formada por Dalkia e por tres empresas locais: ENGASA (distribución de enerxías renovables en Galicia), DEENMA (despacho de enerxía especializado no estudo de proxectos do sector enerxético) e MACEIRA (distribuidor de enerxía da zona de O Condado a Parananta (SIC)). “

C.E. Maceira S.L. Empresa adicada á produción de enerxía participada ao 100% pola Central Eléctrica Sestelo y Compañía, S.L.

Development Engineeering and Management, S.L. (DEENMA) Esta empresa ten a súa sede en Madrid e traballa tamén no sector da enerxía.

O futuro

O procedemento de autorización desta planta segue o seu curso. Como puidemos ver, o proceso xa leva algún tempo e a selección deste proxecto está claramente condicionado á ubicación que propuxo a empresa, A Lomba Ribadetea. As puntuacións, os informes das consellerías, as alegacións e a información pública, etc… todos estes elementos necesarios para a posible autorización da planta están feitos en torno ó proxecto de Engabiomasa e á ubicación que propuxeron.

Agora mesmo atopámonos no proceso de resolución do proceso. A xunta ten que tomar unha decisión con respecto á autorización da planta en Ribadetea tendo en conta as alegacións presentadas. As solucións poden ser as seguintes:

Que a Consellería resolva positivamente á solicitude de autorización e se poida instalar en Ribadetea

Que a Consellería resolva negativamente á solicitude de autorización en base ás alegacións presentadas

Que a Consellería resolva negativamente á solicitude de autorización porque a empresa promotora do proxecto desista da súa localización.

Esta última é a opción na que os veciños e as veciñas podemos tratar de potenciar. Temos que deixarlle claro ós nosos políticos que teñen que indicarlle claramente á empresa que a veciñanza non quere a planta de biomasa nesta localización polos múltiples impactos que tería a nivel ambiental e social.

A pesares das novas que, sen ningún rigor, están a saír na prensa nas derradeiras semanas e que indican que é posible mover a ubicación da planta de biomasa de Ribadetea, esta posibilidade non semella legalmente posible a día de hoxe.

Os “globos sonda” da prensa parecen ter o interese de desviar a atención, gañar tempo nun momento de máxima importancia no proceso de autorización administrativa e desmobilizar ás/aos veciñas/os.

Sen embargo, temos que ter claro que a empresa ten moito interese en conseguir esta autorización e a razón non é outra que a rendabilidade económica da instalación. Segundo os datos do proxecto da empresa, a facturación anual provinte da venda da enerxía da instalación sería de 9.192.765 € que reverterían, evidentemente, na empresa e non na veciñanza. Na Comarca do Condado certamente non hai moitas empresas que facturen estas cantidades! A pesares de que o presuposto da planta é de 26.931.175 €, este investimento amortizaríase en apenas 7 anos. A produción de enerxía eléctrica a partires da biomasa forestal está dentro da produción do réxime especial e, polo tanto, a unidade enerxética producida ten unha prima pagada polo estado. No ano 2010 a produción d enerxía dentro do réxime especial percibiu segundo o Informe mensual de vendas de enerxía do réxime especial (Comisión Nacional da Enerxía) unha prima de máis de 7.000 millóns de euros.

Tamén é preciso coñecer que fai poucas datas a Unión Europea (UE) acaba de conceder un proxecto denominado Silvaplus para investigar e fomentar o uso da biomasa forestal na zona sur de Galicia e o Norte de Portugal. A UE aportará 565.000 € para o proxecto entre os que se atopan os seguintes socios: Concello de Ponteareas, Concello de Tomiño, ENGABIOMASA, a Asociación Forestal de Galicia, etc. Que intereses ten o Concello de Ponteareas no fomento da biomasa con fins enerxéticos?.

Na nosa Comarca existen exemplos de iniciativas dinamizadoras silvopastorais ou de compostaxe de restos forestais que temos na comarca, que crean emprego e coidan os seus recursos dun xeito máis racional. Así Abonos Lourido leva perto de 20 anos demostrando en Rebordecháns (Crecente) que a biomasa pódese compostar como se facía tradicionalmente evitando problemas de lumes forestais pero sen perder fertilidade, nin ser agresivos co monte. Esta iniciativa crea emprego e ten unha inversión comparativamente moi escasa con respecto a unha planta de biomasa. Máis tamén se pode controlar o mato e xerar emprego con proxectos silvopastorais como o de Cabeiras (Arbo), no que se produce carne de caprino ecolóxica.

No hay comentarios:

Publicar un comentario